Hitta din utbildning

Nyheter

Xiaoyun erhöll licentiattitel för GPS-forskning

Onsdagen den 21 januari lade Xiaoyun Zhao fram sin licentiatavhandling för opponering vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hon har i sin forskning utvärderat GPS-baserade trafikdata och dess användning för människors rörlighet i vägnätet.

Till nyhetslistan