Hitta din utbildning

Nyheter

Höga vågor i paneldiskussionen om Cassons nya bok

Vad är egentligen högskolans ansvar gentemot studenterna och samhället i stort? Den frågan vill Andrew Casson (vicerektor för Högskolan Dalarna) belysa i sin nyskrivna bok Högskolans ansvar – Principer för utveckling av den högre utbildningen.

Till nyhetslistan

På gång

Språkcafé i Falun

Öppet hus 2015

Till kalender