Hitta din utbildning

Nyheter

”Ta vara på flyktingars kompetens”

Se människors behov och ta vara på deras kompetens. Fatumo Osmans lösning på hur hälso- och sjukvården ska nå ut till utlandsfödda är högst aktuell med så många människor på flykt.

Till nyhetslistan