Biologi

Sök artiklar och böcker

Databaser inom biologi

Google Scholar Sökmotor för vetenskaplig information på internet. Länkning till artiklar i fulltext får du via Scholar-inställningar: Välj Högskolan Dalarna under Bibliotekslänkar.

Bibliotekets katalog Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog. Informationsfilmer om hur du lånar och reserverar böcker.

Libris
Sök i Sveriges gemensamma katalog för universitets- och högskolebibliotek samt forskningsbibliotek.

Elektroniska böcker 
Högskolans e-böcker från Ebrary och Dawsonera. Du hittar dem också i bibliotekets katalog.

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVAUppsatser.se eller i Uppsök.

Information om hur du skriver referenser, bedömer om en artikel är vetenskaplig och granskar material källkritiskt hittar du här.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Beställningsformulär här.

Tidskrifter

Elektroniska tidskrifter
Tryckta tidskrifter

Uppslagsverk

Se hylla U(x), allmän naturvetenskap och Ue(x), biologi i biblioteket.

Uppslagsverk och ordböcker på nätet Här finns t.ex. Encyclopedia of mammals samt A dictionary of biology och A dictionary of ecology.

Nationalencyclopedin
Encyclopedia Britannica

Länkar

e-ref Länkkatalog inom Sveriges Lantbruksuniversitets ämnesområden, bl.a. biologi.
Östersjöportalen Om miljön i och kring Östersjön.
Naturvårdsverket 
IVL Svenska miljöinstitutet
European environment agency EU:s miljöorganisation
Intergovernmental panel on climate change FN:s miljöprogram om klimatförändringar.
Convention on biological diversity FN:s konvention för biologisk mångfald.

 

Kontaktbibliotekarie:

Kristina Lönn
kln@du.se