Biomedicin och kemi

Sök artiklar och böcker

Databaser inom biomedicin och kemi
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen).

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.

Libris
Sök i Sveriges gemensamma bibliotekskatalog för universitet och högskolor.

Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

Current bibliographies in Medicine

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans
Rapporterna är inte fulltext utan endast sammanfattningar. Hela rapporter går oftast att fjärrlåna.

Kemikalieinspektionens faktadatabaser

Riskline från Kemikalieinspektionen
Information om kemikaliers miljö- och hälsoeffekter

TOXNET
Toxicology Data Network
Databaser inom toxikologi från United States National Library of Medicine. Innehåller mycket fakta.

WHO International Programme on Chemical Safety - Publications

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Mer information och beställningsformulär (länk här).

Tidskrifter

Tidskrifter
Tryckta och elektroniska tidskrifter

BioMed Central

Chemistry Central
Chemistry Central is a new service publishing peer-reviewed open access research in chemistry, from BioMed Central - the leading biomedical open access publisher. This site features chemistry-related articles published in Chemistry Central Journal, BioMed Central journals and independent journals utilizing BioMed Central's open access publishing services. All original research articles published by, or in cooperation with, Chemistry Central are made freely and permanently accessible online immediately upon publication.

HighWire Press
Vetenskapliga tidskrifter fritt tillgängliga över Internet. Mycket material i fulltext.

Uppslagsverk

Allmän kemi: Se avdelning Uce i Högskolebiblioteket

Analytisk kemi: Se avdelning Ucef i Högskolebiblioteket

Biokemi: Se avdelning Ue.048 i Högskolebibliotekt i Borlänge

Mikrobiologi med medicinsk mikrobiologi: Se avdelning Uec i Högskolebiblioteket i Borlänge

The Oxford Companion to Medicine
Endast tillgänglig för studenter och anställda vid Högskolan Dalarna.

Concise Medical Dictionary
Endast tillgänglig för studenter och anställda vid Högskolan Dalarna.

Länkar

Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala Universitet

Biomedicinska länkar
Länksamling sammanställd av Karolinska Institutets bibliotek.

Buffertberäkningar

Centers for Disease Control and PreventionCurrent Controlled Trials från BioMed Central

European Chemicals Bureau, Ispra, Italy

FASS

International Union of Pure and applied chemistry, IUPAC

Human protein atlas

Kemiexperiment från Kemins dag 2004

Kemikalieinspektionen

LC/GC North America

Läkemedelsverket

Mikrobiologi.net
Gemensam portal för mikrobiologi i Sverige.

 

Livsmedelsverket

MicrobeLibrary.net

Smittskyddsinstitutet
En hel del publikationer, rapporter och statistik i fulltext.

Svensk förening för klinisk kemi

Swedish Malaria Network

Umeå Universitet - Resurscentrum för kemi i skolan

World Health Organization (WHO)

 

Kontaktbibliotekarie:
Åsa Härstedt
ahr@du.se