Bygg-, energi-, och miljöteknik

Sök artiklar och böcker

Databaser inom bygg-, energi-, och miljöteknik
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen) eller i flera samtidigt (markera databaser och sök).

Byggdok 1966-2006
Databasen uppdateras inte längre.

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.

Libris
Sök i Sveriges gemensamma bibliotekskatalog för universitet och högskolor.

Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Mer information och beställningsformulär (länk här).

Tidskrifter

Tidskrifter

Uppslagsverk

Byggteknik se avdelning Pp med underavdelningar i högskolebiblioteket.
Energiteknik se avdelning P.08 i högskolebiblioteket.
Miljövetenskap se avdelning Uh-Uhc i högskolebiblioteket.

Länkar

Boverket

Energimyndigheten

Europeiska miljöbyrån - European Environment Agency

Formas (f d Byggforskningsrådet)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

Naturvårdsverket

  

Kontaktbibliotekarie:
Åsa Härstedt
ahr@du.se