Datateknik

Sök artiklar och böcker

Summon@Dalarna
Sök samtidigt efter artiklar och böcker i bibliotekets databaser och elektroniska tidskrifter

Databaser inom datateknik och informatik
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen) eller i flera samtidigt (markera databaser och sök).

En av databaserna är värd att nämnas lite extra:
IEEEXplore som innehåller nästan allt material från IEEE i fulltext från 1989 och framåt.

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.

Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

Böcker om datasäkerhet, datorvirus, hacking m.m. finns på avdelning Pubds i biblioteket.

Böcker om biometrisk identifikation finns på avdelning Pue i biblioteket.

Tips

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har vare sig i tryckt form eller online, kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Mer information och beställningsformulär (länk här).

Tidskrifter

Tidskrifter

Uppslagsverk

Se i början av hyllorna Pu med underavdelningar i högskolebiblioteket i Borlänge.

Länkar:

ACM Portal

Datainspektionen

E-print Network: Research Communications for Scientists and Engineers
Hette tidigare PrePRINT Network.

Statistiska centralbyråns statistikpublikationer inom informationsteknik  

Kontaktbibliotekarie:
Åsa Härstedt
ahr@du.se