Grafisk teknik

Sök artiklar och böcker

Databaser inom grafisk teknik
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen) eller i flera samtidigt (markera databaser och sök).

Databasen Pira
Du kan söka i databasen om du arbetar från en högskoledator.

SwePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

TAGA
Sök i abstracts från TAGA Proceedings

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.

Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Mer information och beställningsformulär.

Tidskrifter

Tidskrifter
Några av högskolebibliotekets tryckta tidskrifter är särskilt värda att uppmärksammas:
Aktuell grafisk information
GATF world
Graphis: international journal of graphic art and applied art
ic: International Circular of Graphic Education and Research

Uppslagsverk

Se i början av hyllorna Po och Poa i högskolebiblioteket i Borlänge.

Länkar:

GAIN
Graphic Arts Information Network

Grafisk företagsguide

Grafiska katalogen
Register över företag i den grafiska branschen i Sverige. Innehåller ett alfabetiskt register, ett geografiskt register samt ett branschregister.

Graphic Arts Information Network (GAIN)

Pira
Pira is a leading commercial consultancy, testing and media business which specialises in retail supply chain technologies related to industries such as packaging, paper, plastics, printing, publishing and consumer goods.

STFI-Packforsk AB

TAGA
Technical Association of the Graphic Arts 

TAPPI
Technical Association of the Pulp and Paper Industry.

Åbo Akademi University - Laboratory of Paper Coating and Converting


Åbo Akademi University - Laboratory of Wood and Paper Chemistry 

Kontaktbibliotekarie:
Åsa Härstedt
ahr@du.se