Materialvetenskap

Sök artiklar och böcker

Databaser inom materialvetenskap
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen) eller i flera samtidigt (markera databaser och sök).

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.

Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

ASM Handbooks online
Endast tillgänglig för studenter och personal vid Högskolan Dalarna.

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Mer information och beställningsformulär.

Tidskrifter

Tidskrifter
ISIJ International
Senaste 12 månaderna är endast tillgängliga för medlemmar.

Uppslagsverk

Allmän materialvetenskap: Se avdelning P.01 i högskolebiblioteket i Borlänge.
Bearbetningsteknik: Se avdelning Pe i högskolebiblioteket i Borlänge.

Länkar

ASM International
The Materials Information society
ASTM International
The American Society for Testing and Materials.
MatWeb
Innehåller datablad för en mängd olika material
Rikstermbanken
Massor av uppslagsord och översättningar

Kontaktbibliotekarie:
Åsa Härstedt
ahr@du.se