Statistik

Sök artiklar och böcker

Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.
Libris
Sök i Sveriges gemensamma bibliotekskatalog för universitet och högskolor.
Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.
Databaser
Länkar till användbara databaser

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Sök vetenskaplig information på nätet i Google Scholar


Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Beställningsformulär här.

Osäker på hur och var du ska söka efter information? Lär dig grunderna i informationssökning via Fronter. Mer info...

Tidskrifter

Tidskrifter

Uppslagsverk

 • Encyclopedia Britannica
 • Nationalencyklopedin
 • Länkar:

  Kontaktbibliotekarie:
  Åsa Härstedt
  ahr@du.se
  Tel: 023-778196