Statsvetenskap

Sök böcker och artiklar

 • Artikelsök
  Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • DART Europe
  I Dart Europe kan man söka efter avhandlingar i fulltext från flera europeiska universitet.
 • Google Books
  Söktjänst där man bl.a. kan hitta böcker i fulltext och utdrag ur böcker.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur, t.ex. vetenskapliga artiklar och avhandlingar.
 • LIBRIS
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.
 • Tidskrifter
  Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.
 • Web of Science
  I Web of Science kan man göra citeringssökningar av vetenskapliga artiklar inom olika ämnesområden.

Hitta fakta

 • UNdata
  Internationell statistik.

Studentuppsatser

 • Uppsök 
  Sök studentuppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för studentuppsatser och forskningspublikationer. 

Övrigt

 • FINDOC
  Referensdatabas för litteratur om mänskliga rättigheter.
 • Lagrummet
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter. 
 • Refworld 
  Contains a vast collection of reports relating to refugee issues in different countries.

Kontaktbibliotekarie:
Inge Karlsson

Tel: 023-778188
Email: ika@du.se