Turism

Sök artiklar och böcker

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Sök vetenskaplig information på nätet i Google Scholar

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Beställningsformulär här.

Osäker på hur och var du ska söka efter information? Lär dig grunderna i informationssökning via Fronter. Mer info...

Tidskrifter

Uppslagsverk

Se hylla Qm(x) i biblioteket.

Länkar

Kontaktbibliotekarie:
Inge Karlsson
ika@du.se
Tel: 023-778188