Informationssökning och informationshantering, 3hp

Kursen Informationssökning och informationshantering ges av högskolebiblioteket och riktar sig till doktorander vid Högskolan Dalarna. Med godkännande från handledaren kan kursen tillgodoräknas i forskarutbildningen och ger då 3 hp. Även lärare vid Högskolan Dalarna kan följa kursen i mån av plats.

Mål

Kursen skall åskådliggöra informationens betydelse i forskningsarbetet och utveckla deltagarnas informationskompetens. Kursens mål är att

 • ge deltagarna ökad förståelse för vetenskaplig kommunikation, kvalitet och publicering av forskningsresultat
 • ge ökad förmåga att planera och utföra olika typer av informationssökning och utnyttja informationsresurserna på högskolan
 • förmedla ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika informationskällor
 • ge grundläggande kunskap om system för hantering av bibliografiska referenser.

Innehåll

Under kursen presenteras bl.a. avsnitt om:

 • Vetenskaplig kommunikation och elektronisk publicering
 • Fördjupning i sökteknik och sökstrategier
 • Internet-sökning och källkritik
 • Referenshanteringsprogrammet EndNote
 • Citeringssökning
 • Löpande bevakning
 • Generella och fackspecifika informationskällor

Kursupplägg

Kursen omfattar ca 6 halvdagars undervisning i form av föreläsningar, demonstrationer och övningstillfällen. Inom ramen för kursen erbjuds alla kursdeltagare möjlighet till individuell handledning och sökhjälp.

Examination

För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkänd skriftlig redovisning av de uppgifter som ges i anslutning till kursens olika avsnitt.

Tider och anmälan

Nästa kurstillfälle är för närvarande inte inplanerat.

Upplysningar

Frågor om kursen kan du ställa via e-post till bibinfo@du.se

Övrigt

För att få bästa utdelning av kursen bör den läsas i början av doktorandutbildningen.