Hjälp med referenshantering

När det är dags att skriva uppsats och examensarbete eller att forska kan ett referenshanteringsprogram vara till hjälp för att du ska kunna referera eller citera på rätt sätt enligt valt referenssystem. Bl a kan du i ett referenshanteringsprogram:

Det finns flera olika referenssystem och funktionerna kan skilja sig åt. Vid Högskolan Dalarna finns ingen sitelicens för något referenshanteringsprogram. För att samla referenser kan du använda ett referenshanteringsprogram som t ex EndNote eller Zotero. Dessa program gör det möjligt att hämta referenser direkt från olika databaser och sedan organisera dessa.

EndNote

EndNote är ett program som köps och laddas ner till enskild dator. För mer information om EndNote, gå direkt till EndNote eller kontakta biblioteket. Biblioteket erbjuder support för högskolans personal, kontakta oss på bibinfo@du.se. Det finns även EndNote filmer där du kan lära dig mer om detta referenshanteringsprogram.

Zotero

Zotero är en fri programvara som du kan ladda ner från zotero.org. För dig som är student rekommenderar vi att använda Zotero som referenshanteringsprogram. Om du behöver mer information kan du titta på följande Guide till Zotero eller kontakta biblioteket

Kontakt

Paul Flack
E-post: pfl@du.se
Tel: 023-778179