Undervisning

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning för studenter och personal vid Högskolan Dalarna. Undervisningen kan anpassas till olika ämnesområdens behov och önskemål. Du som är kursansvarig kan beställa undervisning till dina studenter.

Biblioteket erbjuder även en informationssökningsguide för nybörjare eller för dig som vill förnya dina kunskaper.

För studenter

Undervisningen i informationssökning bygger på att du som är student ska kunna utveckla din kompetens i att på egen hand söka, värdera och använda information källkritiskt.

Nedan följer exempel på innehåll i undervisningen.

Grundläggande informationssökning
Första steget ger en presentation av bibliotekets informationsresurser. Undervisningen hjälper dig som är student att kunna navigera bland olika informationskällor men också att kritiskt granska framsökt information ur relevanta sökverktyg.

Fördjupad informationssökning
Andra steget ger en fördjupad kunskap i den vetenskapliga informationssökningsprocessen. Undervisningen erbjuder dig som student att utifrån genomtänkta sökstrategier kunna värdera och kritiskt granska framsökt information samt reflektera över likheter och olikheter mellan de relevanta sökverktyg som biblioteket erbjuder.

För personal

För dig som är personal anordnar biblioteket kortare lunchseminarier på ca 1 timme inom aktuella databaser, referenshanteringsprogram eller tematiska ingångar till informationssökning. Datum och tider för lunchseminarier läggs ut på intranätet och på bibliotekets webbplats.

Om du har några önskemål eller förslag kan de skickas till bibinfo@du.se

Biblioteket erbjuder också en kurs i informationssökning och informationshantering för doktorander.

Det finns även möjlighet för dig som är personal att boka handledning av en bibliotekarie via formuläret boka bibliotekarie.