Skriva & Referera

När du ska skriva en uppsats, rapport eller annan vetenskaplig text behöver du känna till de grundläggande principer som finns för vetenskapligt skrivande. Det är t.ex. viktigt att du på ett korrekt och konsekvent sätt refererar till andras publikationer, så att de som läser lätt kan hitta dina källor. Du behöver också kunna välja ut och värdera information för att sedan tillföra egna resultat och slutsatser. Om du inte tydligt talar om varifrån du hämtat information och skiljer på vad som är ditt eget eller andra skribenters resonemang kan det innebära att du gör dig skyldig till plagiering. 

På dessa sidor får du hjälp med:

Information om referenshanteringsprogram hittar du under Hjälp med referenshantering

Kontakt

E-post: bibinfo@du.se