Skriva referenser

När du lämnar in ett skriftligt arbete ska du alltid referera till dina källor så att de enkelt kan återfinnas. Det är också viktigt att du refererar för att ge underlag för dina påståenden och så att det framgår vad som är dina egna slutsatser och vad du har hämtat från andra. Om du inte refererar korrekt riskerar du att bli misstänkt för plagiering. För att lära dig mer om hur du undviker plagiering kan du läsa på sidorna Upphovsrätt och plagiering.

Manualer för referenssystem

För att veta hur du ska utforma dina referenser korrekt bör du använda en referenssystemsmanual. Här följer manualer för fyra standardiserade referenssystem som ofta används:

Publication manual of the American Psychological Association brukar ibland förkortas APA-manualen och MLA handbook for writers of research papers brukar kallas MLA-manualen.

Nedan följer fritt tillgängliga resurser på Internet som är baserade på APA-manualen och MLA-manualen. Observera dock att dessa manualer inte alltid följer anvisningarna i de ovan nämnda standardiserade referenssystemen och inte heller innehåller all information som finns i manualerna.