Student med läsnedsättning

Studenter med läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur. Anpassad litteratur kan fås som talbok, punktskriftsbok, e-textbok eller förstorad text från Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). 

Registrering av nedladdningskonto

För att få tillgång till anpassad litteratur behöver du kontakta biblioteket. Då hjälper vi dig att registrera ett nedladdningskonto hos MTM och visar hur du gör för att själv ladda ner de böcker som du behöver. Är du distansstudent och inte har möjlighet att komma till högskolebiblioteket kan du istället kontakta ditt folkbibliotek. Men vi kan även hjälpa dig via mejl och telefon. 

Registreringen betyder att du kan: 

  • ladda ner böcker från MTM:s katalog Legimus
  • lyssna på och läsa böcker online i MTM:s katalog Legimus
  • beställa nyproduktion av kursböcker som inte finns inlästa
  • låna böcker från MTM via biblioteket 

  • få tillgång till EasyReader (pc) eller ReadHear (Mac), program för att läsa talböcker i din dator. 

Kontakt

Biblioteket 
e-post : bibinfo@du.se 
tel: 023-77 81 80

Högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Sara Almqvist  
e-post : sam@du.se
tel : 023-77 84 93