Student vid annan högskola

Du som studerar vid en annan högskola har möjlighet att använda biblioteket på Högskolan Dalarna.

Du kan erhålla ett lånekort vid personligt besök mot uppvisande av legitimation. Lånekortet kan du använda i självbetjäningsautomaterna. Du kan även logga in hemifrån med ditt lånekort för att reservera böcker och göra omlån.

Om du har egen dator, surfplatta eller smartphone med dig till biblioteket och är student på ett annat lärosäte som är anslutet till det trådlösa nätverket Eduroam, kan du logga in på Eduroam med din högskolas inloggning. För att se vilka högskolor och universitet som är anslutna kan du titta på http://www.eduroam.org

I biblioteket finns också 12 sökdatorer som du kan använda för informationssökning. Det går dock inte att göra några utskrifter från varken det trådlösa nätverket eller sökdatorerna. 

Du som studerar vid en annan högskola men bor i Falu eller Borlänge kommun har vid examensarbete möjlighet att fjärrlåna böcker inom Norden. Bor du utanför Falu och Borlänge kommun hänvisas du i första hand till ditt närmaste bibliotek.