Erfarenhetspanelen för ökad brukarkunskap i utbildning och forskning

svartvit illustration med bild på en persons huvud med nyckelhål på. Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som nära anhörig till någon med psykiatrisk diagnos. I panelen finns en bred erfarenhetsbaserad kunskap. Panelens arbete startades under våren 2012 och är en del i Högskolan Dalarnas satsning på nästa generations lärande (NGL).

Vår kunskap

Panelens deltagare är i varierad ålder och har erfarenhet av olika diagnoser, behandlingar och sociala insatser.
Alla i panelen har genomgått en utbildning i socialpsykiatriska forskningsmetoder som omfattat åtta kursdagar. I utbildning har även presentationsteknik och kunskaper om brukarrevision ingått.

Varför vi finns

En evidensbaserad praktik vilar på tre grundpelare; Bästa tänkbara kunskap (Forskning), kunniga studenter och personal samt brukarnas egna erfarenheter. Panelens aktiviteter syftar till att stärka brukarkunskapen genom att utgöra ett stöd och rådgivande organ för våra studenter, lärare, och forskare samt i utveckling av socialtjänstens och psykiatrins kvalitetsarbete.

Syftet är att studenter, lärare och forskare genom erfarenhetspanelen ska erbjudas en erfarenhetsbaserad kunskap och på så sätt öka tillgängligheten till en evidensbaserad praktik.
Även verksamheter i kommuner och landsting är välkomna att ta hjälp av panelen.