Fri fart, fri start

Konceptet fri fart–fri start kan kanske bäst förklaras med ett exempel. Högskolan Dalarnas tvååriga e-tjänsteprogram är veterligen unik i landet med sin extrema flexibilitet som innebär att studenter bokstavligen kan börja när de vill på året, var de vill i programmet beroende på förkunskaper, och läsa i den takt de vill mellan omkring 10% till långt över 100% beroende på bl a studievana och -förmåga, livssituation etc. 

Programmet, som är helt nätbaserat, dock med personlig, interaktiv examination och mentorskap via webbmöten, är uppbyggt på ett stort antal moduler eller s.k. learning objects och har visat sig vara väl avpassat till såväl den individuella studentens som till näringslivets behov.

Syftet med delprojektet fri fart–fri start är att vidareutveckla detta flexibla koncept och möta utmaningar på dels en pedagogisk nivå och dels på en administrativ nivå.

Presentation av fri start, fri fart inom Anatomi och fysiologi 2012-05-25