Öppna föreläsningar för att öka kunskapen i flyktingfrågor

För många av oss som pratar med eller om flyktingar och andra migranter är brist på kunskap ett problem. Verkligheten kring migrationen är komplex och omfattar många olika kunskapsområden – som alla på olika sätt påverkar varandra.

Högskolan Dalarna har därför samlat sina lärare och forskare kring området migration och mottagande för att erbjuda offentliga föreläsningar dit allmänheten är hjärtligt välkomna. 

Alla föreläsningar har nu genomförts. Nedan kan du ta del av dem genom inspelat material.

Tidigare föreläsningar

Migration geografiskt och historiskt – det stora och långa perspektivet! Hanna Hodacs, filosofie doktor i historia
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/8eef7ba6           

Vilka är det etiska grunderna för rätten till asyl och på vilka grunder skulle man kunna legitimera ett nekande till asyl? Michael Toivio, religionsvetare
Se föreläsningenhttp://media.play.du.se/9a7d5407

Hur reagerar världen, Europa och Sverige på de senaste årens flyktingströmmar? Anna Parkhouse filosofie doktor i statsvetenskap
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/58bef767

Vad händer när kulturer möts? - gemenskap, identitet och främlingskap. Jonas Stier, professor i interkulturella studier

Etnicitet och etnocentrism - ett kritiskt perspektiv.  Sverre Wide, docent i sociologi.
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/90c3731a

Föreställningar om det mångkulturella samhället – religiös och sekulär identitet. Tomas Axelsson, docent i religionsvetenskap
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/5afb2add
Föreläsningsmaterial (ppt)

Vad händer vid ett språkmöte? - Språk och identitet i det flerspråkiga samhället. Åsa Wedin, docent i svenska som andraspråk
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/0fb70ba2

Hur påverkar migration och flykt människors hälsa och vad händer i vårdmöten över kulturgränser? Fatumo Osman, doktorand i omvårdnad och Kerstin Erlandsson, docent i omvårdnad samt Ulrica Byrskog filosofie doktor i omvårdnad
Se föreläsningen: http://media.play.du.se/45f8d9ec

- Vi erbjuder inga lösningar eller enkla förklaringar. Men vi vill på detta sätt bidra till en bättre förståelse för olika perspektiv på frågor om migration och mottagande. Vi bjuder därför in alla till öppna föreläsningar i vårt nya högskolebibliotek i Falun. Det blir en föreläsning varannan vecka om allt från migrationsströmmar genom hela mänsklighetens historia till etik, kulturmöten och hälsoaspekter, säger Andrew Casson vicerektor vid Högskolan Dalarna.