CeTLeR

Centrum för besöksnäringsforskning - CeTLeR

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, är gränssnittet mellan Högskolan Dalarna och det regionala näringslivet. Vi höjer kunskapsnivåer och stärker besöksnäringen. Vårt fokus ligger på forskningssamverkan inom turism, evenemang, handel, kultur och sport.

Genom vårt arbete höjer vi kunskapsnivån och stärker besöksnäringens kompetens. CeTLeR bjuder även in till seminarier, workshops, kurser och kunskapsdagar med olika teman för att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i frågor rörande besöksnäringen.

Har du och ditt företag eller din organisation en idé om hur vi kan samarbeta? Tveka inte att kontakta oss så kan utveckla dina idéer tillsammans!

Susanna Heldt-Cassel 
  Centrumledare  shc@du.se , 023-778531
Maria Thulemark

 Bitr centrumledare 

 mth@du.se, 023-778961