Byggarbetsledarprogrammet, 120 högskolepoäng

Byggarbetsledare

Vem ser till att huset och vägen blir klara i tid? Att alla arbetsmoment utförs effektivt och i rätt ordning, att pelare, balkar, dörrar och fönster byggs på rätt plats och att vägens utformning stämmer med ritningen?

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Läs till byggarbetsledare!

Det här kan du arbeta med

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare på byggarbetsplatser där man bygger hus, vägar, järnvägar, broar mm. Ett annat område är förvaltning; dvs drift och underhåll av byggnader och vägar mm. Utbildningen är också en bra grund om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen.

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar gör att en ökad efterfrågan på personal förutses allmänt inom hela byggsektorn de närmaste åren.

Utbildningens innehåll

Byggarbetsledarprogrammet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt.

Utbildningen ger dig möjlighet att lära om hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Under din utbildning har du kontakt med byggnäringen där du genom olika projekt och arbetspraktik får möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. De företag du gör din praktik hos utser en kontaktperson som också kan bli din handledare vid examensarbetet. Det kan också bli inkörsporten till din första anställning.

Efter utbildningen kan du ta ut en högskoleexamen.

För mer information om kurser i programmet, se studieplan.

Tidigare yrkeserfarenhet?

Utbildningen ges med start varje år i augusti.
1/3 av platserna fördelas till motiverade sökanden som utöver grundläggande behörighet har yrkeserfarenhet motsvarande minst 2 års arbete på heltid inom byggbranschen.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V96
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se