Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Vem ser till att pelare och balkar är rätt dimensionerade?
Att vägen håller för trafiken, att planlösningen blir spännande men samtidigt kostnadseffektiv?

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram ger dig möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom planering, byggnation och underhåll av byggnader och vägar.

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Läs till byggingenjör!

Det här kan du arbeta med

Programmet öppnar många vägar och möjliggör flera olika yrkesval inom byggsektorn. Du kan arbeta med projektering på ett konsultföretag eller arkitektkontor, eller på ett byggentreprenadföretag som arbetsledare eller projektledare. Du kan också arbeta med fastighetsförvaltning på bostadsbolag eller som handläggare på kommunernas byggkontor.

Arbetsmarknaden för byggingenjörer har varit bra under flera år och förväntas fortsätta vara det framöver.

Utbildningens innehåll

Stommen i utbildningen är breda kunskaper i byggteknik samt hur man projekterar och producerar hus, vägar, broar m.m. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra.

Utbildningen är projektbaserad vilket innebär att många kurser genomförs med ett verkligt byggprojekt som bas. Här får du möjlighet att planera och utforma byggnader och ïnfratsruktur med hänsyn till tekniska, estetiska och funktionella aspekter.

Under din utbildning har du kontakt med byggnäringen där du genom olika projekt får möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. Detta kan bli inkörsporten till din första anställning.

För mer information om kurser i programmet, se "Vad läser du?".

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V9B
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se