Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill bli lärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Efter avslutad utbildning får du en Yrkeslärarexamen med behörighet i ett eller flera av gymnasieskolans yrkesämnen. 

Utbildningens innehåll och form

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I utbildningen ingår 1-2 obligatoriska träffar i Falun varje termin.

Utbildningen består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagda studier (VFU) fördelade på åtta kurser. Den första kursen kommer att heta Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - gymnasieskolans yrkesprogram. En förteckning över programmets samtliga kurser finns under rubriken Snabblänkar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs inom gymnasieskolans yrkesprogram. Där får du möjlighet att studera gymnasieskolans organisation och verksamhet. Under handledning av erfarna lärare får du också lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ditt/dina yrkesämne/-n.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. Dessa yrkeskunskaper har förvärvats genom yrkeserfarenhet och teoretiska studier. Studierna ska vara gymnasiestudier, eftergymnasial utbildning, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande. För information om grundläggande behörighet och för mer information om förkunskapskraven se Snabblänkar.

Ansökan

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna startar varje år på vårterminen. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. I samband med ansökan ska du också registrera dig på ValiWeb. Högskolan samverkar med ValiWeb för kartläggning och bedömning av dina meriter. 

Länk till programmets startsida 

Arbete i verkstad 

Programtillfällen

Vårterminen 2014

Anmälningskod:
HDA-V2LXZ
Programstart: v4 , 2014
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] För antagning till yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt den särskilda behörighet som gäller för yrkeslärarprogrammet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 20