Visionsblogg


Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019

2015-08-26

Efter ett brett arbete inom och utanför Högskolan har vi nu en ambitiös vision för Högskolan Dalarnas framtida arbete: ”Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle”. Visionsdokumentet innehåller ett flertal långtgående åtaganden, för...


Högskolan Dalarna har en ny vision

2014-12-23

Den 18 december fastställde styrelsen den nya visionen för högskolan Dalarna. Den har föregåtts av ett gediget arbete under mer än ett år, där studenter, medarbetare och samarbetspartners engagerats i diskussioner och debatter om en önskad och...


Visionen - Remiss till högskolans personal

2014-09-30

Visionsgruppen inbjuder personalen på Högskolan Dalarna att inkomma med synpunkter på förslag till vision bortom 2015 för Högskolan Dalarna.  Synpunkter på visionen ska ha inkommit senast den 31 oktober 2014. Remiss: Förslag till Vision för...

Taggar:

Visionsarbetet under den tidiga hösten

2014-09-30

Visionsarbetet har fortsatt enligt planerna under den tidiga hösten. Vi hade en gemensam dag för all personal den 22 augusti på galaxen i Borlänge. Ett 100-tal medarbetare deltog från alla avdelningar vid Högskolan. Två livliga gruppdiskussioner...

Taggar:

Vår vision - en första vision

2014-06-17

Efter vårens gedigna jobb i olika konstellationer har arbetsgruppen för visionsarbetet sammanställt en första version som nu i första skedet ska diskuteras under Högskolans gemensamma dag 22 augusti. Vår vision - en första version.

Nu startar arbetet med Högskolans vision efter 2015. På den här bloggen kan du följa arbetet med visionen, men också inspireras och framföra egna synpunkter.

Taggmoln