Språktjänster

På denna sida hittar du information om:

  • Språkstöd för studenter
  • Tandem - hitta en språkkompis

Språkstöd för studenter

Språkstödet vid Högskolan Dalarna erbjuder hjälp och stöd med texter på svenska och engelska för studenter. Vi kan hjälpa dig med:

Att skriva är en process och vi uppmanar dig därför att skicka din text till oss även om den inte är helt färdig. Om vi på ett tidigt stadium kan gå igenom och identifiera språkliga problem har vi större möjligheter att hjälpa dig att förbättra ditt skrivande. Arbetar du med en längre uppsats får du gärna skicka in ett par färdigskrivna sidor även om hela uppsatsen inte är klar.

Så här fungerar språkstödet:

Länkar

Lästips

Ballardini Kerstin, Viberg, Åke & Stjärnlöf, Åke, 1986: Mål: Svensk grammatik på svenska. Natur & Kultur.

Jarrick, Arne & Josephson, Olle, 1998: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Strömquist, Siv, 2015: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 4:e uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet, 2008: 3:e upplagan. Stockholm: Liber.

Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög, 2012: Handbok i svenska som andraspråk.Norstedts akademiska förlag.

Språkriktighetsboken utarbetad av Svenska språknämnden, 2011: Norstedts akademiska förlag.

Svenskt språkbruk: Ordbok över konstruktioner och fraser; 2011: Norstedts.

Tandem - hitta en språkkompis


Att lära sig ett annat språk är som att lära sig att cykla: ju mer man tränar desto bättre blir du. Och precis som det är roligare att cykla tillsammans med någon annan, är det roligare att öva sina språkkunskaper tillsammans med någon annan. Det är därför Högskolan Dalarnas språkavdelning har utvecklat Tandem.

Tandem.du.se, som finansieras av Akademin Humaniora och medier, är en kostnadsfri mötesplats online för alla språkentusiaster. Det är en webbplats där nya medlemmar registrerar sig och uppger vilka språk de är intresserade av för att sedan gå vidare och hitta en språkkompis på internet.

Från början var Tandem ett koncept som utvecklades i Tyskland med EU-finansiering. Trots framgången där avslutades projektet när man inte längre fann fler sponsorer. Under 2008 tog Högskolan Dalarna över Tandem, utvecklade tekniken och anpassade den efter sina syften. Nu erbjuder Tandem det som du ser här idag, en mötesplats på nätet för språkintresserade, både unga och gamla, överallt.

Kontakt: Språkstöd

Engelska
languagesupport@du.se

Svenska
sprakstod@du.se

Vårterminen 2017:

Vecka 6 (6 feb) - vecka 20 (19 maj)

Kalendarium