Disputationer

I förteckningen nedan framgår vilka forskningsinsatser vid Högskolan Dalarna som har resulterat i doktorsavhandlingar under de senaste åren. Förutom namnet på forskaren och ämnet för avhandlingen anges tidpunkten för disputationen, här uttryckt som månad.

Formellt sett avläggs doktorsexamen vid ett lärosäte med sådan examinationsrätt, en rätt som Högskolan Dalarna ännu inte har tilldelats, förutom i Mikrodataanalys och Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

Läs mer om avhandlingarna genom att klicka på respektive forskares namn.

2017

April
Jan Olsson
Pedagogiskt arbete

April
Xiaoyun Zhao
Mikrodatanalys

Mars
Jennie Svensson
Teknisk materialvetenskap

Mars
Eva-Lena Erixon
Pedagogik

Februari
Lovisa Berg
Arabiska

Januari
Kristin Svenson
Mikrodataanalys 

2016

December
Susanna Nordin
Medicin

December
Anna Annerberg

Pedagogik

December
Emil Gustafsson
Materialteknik 

November
Mattias Gradén
Kulturgeografi

Oktober
Anna Teledahl
Pedagogik

Oktober
Eva Randell
Medicinsk vetanskap

Oktober
Peter Jansson
Socialt arbete

September
Aranzazu Santos Muños
Romanska språk

September
Maria Olsson
Specialpedagogik

September
Robert Thorp
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Augusti
Wei Hing Rosenkvist
Kinesiska

Juni
Diala Jomaa
Mikrodataanalys

Juni
Joacim Larsson von Garaguly 
Företagsekonomi

februari
Mari-Cristin Malm
omvårdnad

2015

december
Sören Högberg
pedagogik

december
Olga Viberg 
informatik

december
Myat Win Kaung
energi och miljöteknik

oktober
Ulrica Byrskog
omvårdnad

oktober
Roger Nyberg
datateknik

september
Solveig Malmsten
svenska språket

september
Giulia Messina Dahlberg
pedagogik

juni
Mohammad Ali Joudi
energisystem

juni
Zuzana Macuchova
kulturgeografi

juni
Tomas Carlsson
medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin

juni
Magnus Carlsson
medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin

maj
Maria Thulemark
kulturgeografi

maj
Klas Sundberg
företagsekonomi

april
Linda Vixner
medicinsk vetenskap

april
Xiangli Meng
mikrodataanalys

februari
Alexis Rydell
arbetsvetenskap

februari
Julie Skogs
engelska

2014

december
Elisabeth Jobs
medicinsk vetenskap

november
Christine Cox Eriksson
engelska

september
Niklas Elert
ekonomi

augusti
Ginger Selander
vårdvetenskap

juni
BethAnne Yoxsimer Paulsruds
engelska

juni
Majbritt Felleki
statistik

maj
Gunn Nyberg
idrott och hälsa

april
Taha Khan
datateknik

mars
Catia Cialani
nationalekonomi

mars
Mikael Berg

didaktik

februari
Mevludin Memedi
datateknik

januari
Mats Landström
nationalekonomi

2013

december
Gunilla Lindqvist
pedagogik

december
Elisabet Nerpin
vårdvetenskap

november
Mengjie Han
mikrodataanalys

oktober
Gull Törnegren
religionsvetenskap

oktober
Martin Salzmann-Erikson
vårdvetenskap

oktober
Dao Li
mikrodataanalys

september
Anna Parkhouse
statsvetenskap

maj
Jenny Rosén
pedagogik

maj
Anneli Strömsöe
vårdvetenskap

mars
Fernando Camacho Padilla
spanska

2012

december
Camilla Udo
vårdvetenskap

november
Maria Petersson
naturvetenskap

oktober
Malin Tistad
vårdvetenskap

september
Annie-Maj Johansson
naturvetenskap

juni
Mikael Fallqvist
materialvetenskap 

april
Xia Shen
bioinformatik

mars
Mats Ewertzon
vårdvetenskap

januari
Ingrid From
vårdvetenskap

Johan Vestlund
energi och miljöteknik

2011

november
Henrietta Forsman
vårdvetenskap

oktober
Mikael Hallenius
historia

oktober
Tarja Alatalo
pedagogiskt arbete

september
Gudrun Holmdahl
pedagogiskt arbete

juni
Yvonne Blomberg
litteraturvetenskap

maj
Lena Bjerhammar
företagsekonomi

maj
Johanna Salomonsson
tyska

april
Hawzheen Karim
vägteknik

2010

december
Moudud Alam
statistik

december
Sara Arvidsson
nationalekonomi

december
Jerker Westin
datateknik

december
Daniel Brandt
kulturgeografi

december
David Lifmark
pedagogiskt arbete

december
Eva Österlund-Efraimsson
vårdvetenskap

november
Susanne Römsing
analytisk kemi

oktober
Ylva Granbom
materialvetenskap

september
Jan Morawski
pedagogik

april
Karin Edvardsson
vägteknik

mars
Lena Olai
vårdvetenskap

februari
Birgitta Jönsson
odontologi

februari
Sofia Hansson
materialmekanik

2009

december
Joakim Storck
industriell produktion

december
Michael Lindgren
materialmekanik

november
Daniel Blessborn
analytisk kemi

september
Iryna Valyukh
materialvetenskap

september
Josefin Engkvist
materialvetenskap

maj
Christina Kullberg
fransk litteratur

maj
Christian Claesson
spanska

maj
Désirée von Ahlefeld Nisser
specialpedagogik

maj
Britta Wåhlin Larsson
medicinsk vetenskap

april
Maria Westman
nordiska språk

april
Lottie Lofors-Nyblom
pedagogiskt arbete

april
Linda Bäcke
materialvetenskap

mars
Malin Lövgren
vårdvetenskap

2008

november
Karin Perman
statsvetenskap

oktober
Edmund Knutas
pedagogiskt arbete

september
Anders Törnqvist
kulturgeografi

maj
Siril Yella
datateknik

maj
Ina von Schantz Lundgren
pedagogik

maj
Peter Harlin
materialvetenskap

april
Mikaela Malm
analytisk kemi

februari
Tomas Axelson
religionssociologi

2007

oktober
Eva Taflin
matematikdidaktik

juni
Hasan Fleyeh
datateknik

juni
Juvas Marianne Liljas
musikpedagogik

juni
Ann Hedlund
industriell arbetsvetenskap

juni
Åsa Bartholdsson
socialantropologi

juni
Göran Hultgren
informatik

maj
Jofen Kihlström
sociologi

maj
Marie Klingberg-Allvin
vårdvetenskap

mars
Torsten Hylén
religionshistoria

februari
Jan Florin
vårdvetenskap

2006

december
Erica Schytt
vårdvetenskap

december
Frank Fiedler
energi och miljöteknik

december
Tomas Persson
energi och miljöteknik

december
Henriette Wallén Warner
psykologi

november
Gun-Marie Wetso
specialpedagogik

september
Maria Bergman
pedagogik

september
Sara Irisdotter
pedagogik

september
Jonas Blomberg
träteknik

juni
Mattias Åteg
industriell arbetsvetenskap

juni
Ragnar Ahlström-Söderling
företagsekonomi
 
maj
Patrik Kenger
maskinteknik

maj
Elin Holmsten
engelska

januari
Janeth Leksell
vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

2005 

december
Erika Budh
miljöekonomi

november
Jesper Osterman
teknisk fysik inriktning fasta tillståndets fysik

oktober
Gunilla Björklund
psykologi

oktober
Konstantin Domkin
datorstödd maskinkonstruktion

juni
Tobias Heldt
nationalekonomi

februari
Per Carlsson
teknisk fysik inriktning materialvetenskap

2004

december
Urban Claesson
kyrkohistoria

november
Kristina Lilja
ekonomisk historia

oktober
Päivi Turunen
socialt arbete

oktober
Åsa Wedin
lingvistik

september
Lars-Erik Alkvist
sociologi

juni
Bertil Olsson
arkitektur

juni
Cecilia Mattsson Petersen
miljövetenskap

juni
Sven Eklund
datateknik

juni
Chris Bales
installationsteknik

maj
Gunnar Berg
sociologi

april
Hans Fernlund
datateknik

februari
Börje Henningsson
historia