Forskning

Forskningsprofiler

Högskolan Dalarna har valt att koncentrera huvuddelen av sin forskning till ett begränsat antal forskningsprofiler. Dessa är idag sex till antalet.

En ledstjärna för utvecklingsarbetet inom forskningen är forskningsstrategin. I februari 2011 antog Högskolans styrelse en ny forskningsstrategi att gälla för 2012-2015.

De prioriterade områdena enligt forskningsstrategin är: