Hälsa och välfärd

Forskningen berör individens och samhällets insatser för att främja hälsa och välbefinnande, samt förbättring av vård och socialt arbete för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt.

Forskningen innefattar hälsoaspekter i livscykeln såsom folkhälsa, fysisk prestationsförmåga, sjukdomsrelaterade riskfaktorer, kvinnor och barns hälsa, åldrande och livslånga sjukdomstillstånd. Processer i vård och socialt arbete behandlar implementering av forskning i praxis, brukar-, klient- och patientdelaktighet, vårdmiljö samt genusperspektiv i vård och socialt arbete.

Styrkan i forskningsprofilen är en stor kompetensbredd i kombination med spetskompetens inom omvårdnad och idrotts- och hälsovetenskap, ett nära samarbete med regionala aktörer inom vård, socialt arbete och idrott samt laborativa resurser inom Lugnets idrottsvetenskapliga institut.

Ansvarig forskningsledare

Anna Ehrenberg
Professor i omvårdnad
e-post: aeh@du.se
telefon: 023-77 84 72, 070-259 88 50