Interkulturella studier

Med en teoretisk och metodologisk bas i språkvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och mediestudier har Interkulturella Studier 75 forskare. Forskningsprofilen är organiserad i fem forskningsgrupper, nämligen

Forskningen i dessa grupper kretsar kring mänsklig kommunikation, interkulturellt samspel, socio-kulturella diskurser samt hur identiteter gestaltas och medieras i olika typer av medier. Särskild uppmärksamhet ägnas hur diskurser och identiteter skapas i olika spänningsfält – som mellan individ-kollektiv, minoritet-majoritet, lokalt-globalt, sekulärt-religiöst och nutida-historiskt. Även utfallet av sådana spänningar beforskas – exempelvis värdekonflikter, intolerans, social exkludering, hybridisering, liksom strategier för att främja interkulturella dialog och ömsesidig förståelse.

En stor del av denna forskning sker i samverkan med det omgivande samhället, i synnerhet med civilsamhälle, kommuner, landsting och myndigheter. Interkulturella studier är också medlem i Horisont 2020-projektet Accomplissh (Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platformfor impact from Social sciences and Humanities; se Accomplissh.eu).

Ansvarig forskningsledare

Jonas Stier
Professor i interkulturella studier
e-post: joi@du.se
telefon: 023-77 86 20