Utbildning och lärande

Forskningsprofilen samlad till konferens juni 2016

Forskningsprofilen Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans pedagogiska professionsutbildningar. Profilen startade den 1 januari 2012 och samlar idag ca. 75 forskare och 25 doktorander. Profilen är mångvetenskaplig och inbegriper forskning om utbildning inom olika verksamhetsformer. Forskningen behandlar utbildning som samtida och historisk praktik, med undervisning, lärande, fostran och omsorg som centrala studieobjekt.

Ansvarig forskningsledare är Monika Vinterek. Under 2017 lämnas ansöks om forskarutbildningsrättigheter inom Pedagogiskt arbete. Inom ramen för profilen ingår forskarna sedan hösten 2015 i olika kollegiala grupper. I listan nedan anges grupperna, med namn på ansvarig person. 

Ansvarig forskningsledare

Monika Vinterek
Professor i pedagogiskt arbete
e-post: mvn@du.se
telefon: 023-77 82 85

En profilbild

Profilbild

Kalendarium