Själens dunkla natt. Konstfilm, sorg och komplexa publikresponser
Projektledare
Deltagare
Projektperiod
2014-07-01 - 2015-12-31
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Inom fältet kultur och hälsa finns ett ökat intresse för hur kulturupplevelser kan spela en terapeutisk och uppbygglig roll i olika mänskliga situationer. Flera empiriska fallstudier inom det filmvetenskapliga fältet visar att människor kan engarera sig djupt personligt i filmberättelser. I föreliggande projekt är syftet att beskriva och problematisera hur en kontemplativ kortfilm kan fungera som resurs för individer in en livskris.
Nyckelord
film, sorg, existentiell hälsa, restorativa kulturupplevelser, komplexa meningsprocesser
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Göteborgs universitet (Personella resurser)
Publikationer i DiVA