BIOSOL Ny lösning för uppvärmning av lågenergihus med kombination av sol- och bioenergi
Projektledare
Meir Michaela, Aventa AS
Deltagare
Projektperiod
2016-01-01 - 2018-12-31
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets målsättning är att utveckla ett helt nyt koncept för effektiv och säker värmeöverföring från en vedkamin till ett vattenburet värmesystem för rumsuppvärmning och tappvarmvatten.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi, skog och byggd miljö
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Norges forskningsråd (340 kr)
Publikationer i DiVA