Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
Projektledare
Hansson Åse, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Deltagare
Alatalo Tarja
Gustafsson Jan-Eric, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Andersson Stefan, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Nielsen Bo, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet
Projektperiod
2017-01-01 - 2020-12-31
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
-
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer i DiVA