Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937
Projektledare
Deltagare
Projektperiod
2017-01-16 - 2018-01-12
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Inom ramen för det globalhistoriska forskarseminariet undersöker jag de världsutställningarna som anordnades av den internationella utställningsbyrån ”Bureau International des Expositions” på 1930-talet. Genom studium av utställningarna i Bryssel 1935, i Paris 1937 och i New York 1939 ska konstruktionen av Sverige som "världens modernaste land” undersökas ur ett globalhistoriskt perspektiv.

I denna förstudie fokuserar jag på föreställningarna bakom världsutställningen i Paris 1937. I enlighet med kulturgeografen David Harveys tids- och rumsmodell undersöks rummets representation (det föreställa rummet) utifrån det absoluta, det relativa och det relationella rummet. Följande frågor behandlas:

- Vilka var föreställningarna (planen) för utställningen respektive den svenska paviljongen?

- Vilka var föreställningarna om hur människor skulle röra sig på utställningen och i den svenska paviljongen?

- Vilka var föreställningarna om relationen mellan den svenska paviljongen och det globala rum som utställningen utgjorde?
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Historia
Finansiärer
Publikationer i DiVA