Sportfallskärmshoppning: skärmens öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv
Projektledare
Westman Anton, NVS/Fyfa KI
Deltagare
Äng Björn
Gladh Kristofer, NVS KI
Lo Martire Riccardo, KI & KTH
Lindholm Peter, Fyfa KI
Projektperiod
2012-01-01 -
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Fallskärmshoppning är en etablerad flygsport som utvecklas snabbt och blivit säkrare. Ett kvarstående problem är allvarliga smärtbesvär i nacke och rygg relaterade till fallskärmsöppningen - den så kallade öppningschocken. Aktiva hoppare gör ca 10 hopp/träningsdag, och varje öppningschock exponerar hopparen för en pisksnärtsliknande inbromsning. Ettårsprevalensen av nacksmärta är högre än hos befolkningen i övrigt och inkluderar livsstilspåverkan. Tävlingsaktiva hoppare har förhindrats från elitsatsningar, eller från att fortsätta med sitt idrottsutövande. Tips och råd publiceras i tidskrifter och elektroniska fora för fallskärmshoppare men evidensbaserad kunskap om vilka åtgärder som skulle kunna minska smärtproblematiken och förbättra förutsättningar till fortsatt idrottande saknas.

Målsättningen med detta projekt är att skapa underlag till preventiva strategier mot skade- och smärtproblem inom fallskärmshoppning relaterade till fallskärmsöppningen.

Inom projektet beskrivs, för första gången, fallskärmars öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv - det vill säga, både mekaniskt/fysikaliskt och biologiskt. Tredimensionell accelerometri, förändringstakter av dessa accelerationer, samt elektromyografiskt uppmätt muskelaktivitet är huvudsakliga utfallsmått. De krafter som dessa muskler utvecklar vid dessa elektromyografiska magnituder har också kunnat beskrivas av oss. Inom projektet testas effekten av specifik biomekanisk intervention i form av fartreduktion i fritt fall samt en förändrad kroppspositionering omedelbart innan fallskärmens öppningschock. Projektet genomförs i samverkan med Svenska Fallskärmsförbundet och världsorganisationen för flygsport, Fédération Aéronautique Internationale (FAI), med stöd av Centrum För Idrottsforskning (CIF). Om detta konceptuellt nyskapande projekt blir framgångsrikt hoppas vi att det kan bidra till kunskapsutveckling inom områden utanför flygsport, exempelvis inom andra idrotter och inom trafikskadeforskning.
Nyckelord
Sportfallskärmshoppning, fallskärmens öppningsshock, electromyografi, biomekanik
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Centrum för idrottsforskning
Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning
Publikationer i DiVA