NGL-centrum

Making learning possible!

NGL-centrum vid Högskolan Dalarna är en avdelning som har till huvuduppgift att möjliggöra lärande, making learning possible. Vi utvecklar och understödjer digitala lärmiljöer och med olika verktyg skapar vi gynnsamma förutsättningar för mötet mellan studenter och lärare.

Vi producerar även eget utbildningsmaterial och ger högskolans lärare en möjlighet att utveckla sin pedagogiska skicklighet genom vetenskapligt förankrade högskolepedagogiska kurser.

Med detta som utgångspunkt ska NGL-centrum stödja högskolans mål att vara ledande inom Nästa generations lärande.