Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - Djupdykning i kvalitativ innehållsanalys

Djupdykning i kvalitativ innehållsanalys.

Presentatör: Lena Marmstål Hammar, Mari-Cristin Malm, Maria Forsner

Datum: 13 mars 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Jerusalem, Campus Falun