Forskningsseminarium: Diskussion Forteansökningar

Diskussion om ansökningar till FORTE
Främst avsett för de som går in med ansökningar i årets utlysning.

Datum: 16 januari 2017
Tid: 09.00-12.00
Plats: Jerusalem, Campus Falun