Disputation: Anders Persson

Anders Persson, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, disputerar fredag 15 september 2017

Titel: Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

Opponent: Alja Virta, Professor of History and Social Science Education, Department of Teacher Education, University of Turku, Finland"

Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, FÖ 5