Disputation: Eva-Lena Erixon

Doktorand Eva-Lena Erixon disputerar 31 mars 2017
Tid: 13:15
Plats: Högskolan Dalarna, Fö6

Avhandlingstitel: Matematiklärares kompetensutveckling online - Policy, diskurs och meningsskapande

Opponent: Professor Andreas Ryve, Mälardalens Högskola

Betygsnämnd: Professor Ulla Runesson, Jönköping University,
Professor Jonas Almqvist, Uppsala Universitet,
Professor Christian Lundahl, Örebro universitet

Ordförande: Professor Ann Quennerstedt, Örebro universitet