Disputation: Karl Gummesson

Karl Gummesson disputerar torsdag 15 juni

Avhandlingens titel: Training measures and technologies for air contaminant risks
Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation 
Opponent: Prof. Mats Bohgard, Ergonomi och aerosolteknologi, Institution för designvetenskaper, Lunds universitet, Lund
Handledare: Prof. Marianne Ekman Rising

Tid: kl 10.00
Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH