Disputation: Eva Hämberg

Eva Hämberg, doktorand i socialt arbete, disputerar fredag 16 juni 2017

Titel: Tillsyn i teori och praktik - om statlig styrning och kontroll av Socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Tid: 10:15
Plats: ClHSL2, Örebro Universitet

Opponent: professor Björn Blom, Umeå Universitet