Existentiell Filmfestival

Tema: Den du älskar

Datum: 6 april 2017
Tid: 10.00 – 23.00 ca
Plats: Mediehuset, Regementsområdet, Falun

Kontaktperson: Satu Sundström, ssu@du.se, 023-77 84 27.