Existentiell Filmfestival

Tema: Den du älskar

Datum: 7 april 2017
Tid: 08.00 – 16.00 ca
Plats: Mediehuset, Regementsområdet, Falun 

Kontaktperson: Satu Sundström, ssu@du.se, 023-77 84 27.