FoU-Marknad inom Vård och Omsorg

Det kommer att finnas omkring 85 muntliga presentationer, ca 20 postrar och ca 20 utställare på marknadstorget under dagen. Det omfattar examensarbeten från både sjuksköterskeutbildningar och socionomutbildningen, samt forskningspresentationer från högskolan. Dessutom forskning/kvalitetsarbete från kommuner och landsting inom områden Hälso- och sjukvård och Socialtjänst.

Program