Förseminarium: Existentiell Filmfestival

Filmmusik - inte bara en känslobärare.
Johnny Wingstedt, lektor i ljud- och musikproduktion, samtalar om hur musik i film kan göras så att den påverkar vår förståelse av den filmiska världen och berättelsen.

Datum: 5 april 2017
Tid: 19.00-20.30
Plats: Mediehuset, Regementsområdet, Falun

Kontaktperson: Satu Sundström, ssu@du.se, 023-77 84 27.