Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentatör: Steven Hunter Lindqvist

Ämne: 90% -seminarium lic

Datum: 12 april
Tid: 13:00-15:00
Lokal: Selma