Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Becomings of Satanist Musicianship

Audiovisuella studier, AVS

Presentatör: Thomas von Wachenfeldt
Titel: Becomings of Satanist Musicianship: A study of how black metal musicians describe their learning processes.

Datum: 2 mars 2017
Tid: 15.00-17.00
Plats: 2002A (Lyssnings-rummet) Mediehuset