Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Presentation: Gunn Nyberg

Ämne: Presentation av artikelutkast om fenomenografisk analys av undervisning om rörelse i Idrott och hälsa

Datum: 15 mars 2017
Tid: 13:00-15:00
Lokal: Semla